بام تل خزه ای در رنگ های مختلف

بام تل خزه ای در رنگ های مختلف

 

کد : ۸۵
نام محصول : بام تل خزه ای در رنگ های مختلف
قیمت هر عدد : ۵۰۰۰ تومان
تعداد : ۱۰ عدد
قیمت یک بسته : ۵۰٫۰۰۰تومان