کد : ۷
نام محصول : پنس فلزی گلدار
قیمت هر عدد : ۵۰۰ تومان
تعداد : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۶۰۰۰ تومان