بام تل ابری مشکی

بام تل ابری مشکی

 

کد : ۶۳
نام محصول : بام تل ابری مشکی
قیمت هر عدد : ۳۰۰۰ تومان
قیمت یک جین : ۳۶٫۰۰۰ تومان
اندازه : ۲۱ * ۳/۵ سانت