گردنبند های سنگ طبیعی

 

گردنبند های سنگ طبیعی

 

گردنبند های سنگ طبیعی

 

کد : ۲۶۰
نام محصول : گردنبند های سنگ طبیعی
قیمت هر عدد : ۳٫۰۰۰ تومان
تعداد دربسته : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۳۶٫۰۰۰ تومان

نکته مهم : این محصول دارای تنوع در هر بسته می باشد و در هر بسته مدلهای مختلف وجود دارد.