کد : ۲۵۷
نام محصول : گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین
قیمت هر عدد : ۳۰۰۰ تومان
تعداد در بسته : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۳۶٫۰۰۰ تومان

 

نکته مهم : این محصول دارای تنوع در هر بسته می باشد و در هر بسته همه تصاویر بالا است

 

گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین

گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین

گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین

گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین

گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین

گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین

گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین

گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین

گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین

گردنبند بچه گانه پرندگان خشمگین