گردنبند طرح پروانه

 

کد : ۲۶۱
نام محصول : گردنبند طرح پروانه
قیمت هر عدد : ۵٫۰۰۰ تومان
تعداد دربسته : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۶۰٫۰۰۰ تومان