ساک کادو کوچک

ساک کادو کوچک

 

کد : ۱۶۰
نام محصول : کیف کادو کوچک
انداز : ( ۱۵ * ۱۲ سانت )
قیمت هر عدد : ۱۲۰۰ تومان
تعداددر بسته : ۱۲ بسته
قیمت کل : ۱۴٫۴۰۰ تومان

 

نکته مهم  :  

این محصول  در یک سته  دارای تنوع  مختلف می  باشد و برای مشتری با همان بسته بندی ارسال می شود