کد : ۱۳
نام محصول : گیره مو بچه گانه رنگی (در رنگ بندی مختلف در هر بسته)
قیمت هر عدد : ۵۰۰ تومان
قیمت یک بسته ۲۰ تایی : ۱۰٫۰۰۰ تومان

 

گیره مو بچه گانه رنگی

گیره مو بچه گانه رنگی

گیره مو بچه گانه رنگی

گیره مو بچه گانه رنگی