تل پارچه ای

تل پارچه ای

 

کد : ۱۲۹
نام محصول : تل مو پارچه ای
قیمت هر عدد : ۱۸۰۰ تومان
تعداد : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۲۱٫۶۰۰ تومان