کد : ۱
نام محصول : گوشواره بزرگ
قیمت هر عدد : ۱۰۰۰ تومان
تعداد : ۹ عدد
قیمت یک بسته : ۹٫۰۰۰ تومان