کد : ۱۹۹
نام محصول : گردنبند رومانتویی هفت رنگ فلزی
قیمت هر عدد : ۶۰۰۰ تومان
تعداد در بسته : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۷۲٫۰۰۰ تومان

 

نکته : تعداد محدود فقط ۱۲ عدد

 

گردنبند رومانتویی هفت رنگ فلزی

گردنبند رومانتویی هفت رنگ فلزی