گیره فلزی طرحدار

گیره فلزی طرحدار

 

کد : ۷۳
نام محصول : گیره فلزی طرحدار
قیمت هر عدد : ۸۰۰۰ تومان
تعداد : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۹۶٫۰۰۰ تومان