کد : ۴۲
نام محصول : کش پول یک کیلو
قیمت یک بسته : ۴۲٫۰۰۰ تومان