ساک کادو متوسط ( کاغذ کاهی )

 

کد : ۲۲۱
نام محصول : ساک کادو متوسط ( کاغذ کاهی )
اندازه : ۲۴ * ۱۹ سانت
قیمت هر عدد : ۲۰۰۰ تومان
تعداددر بسته : ۱۲ بسته
قیمت یک بسته : ۲۴٫۰۰۰ تومان

 

نکته مهم  :  

این محصول  در یک سته  دارای تنوع  مختلف می  باشد و برای مشتری با همان بسته بندی ارسال می شود