کد : ۲۱
نام محصول : بسته مچ بند شش تایی
قیمت هر عدد : ۵۰۰ تومان
تعداد : ۳۶ عدد
قیمت یک بسته : ۱۸٫۰۰۰ تومان