کد : ۲۰
نام محصول : کش مو سامورایی
قیمت هر عدد : ۲۵۰۰ تومان
تعداد : ۲۴ عدد
قیمت یک بسته : ۶۰٫۰۰۰ تومان