کد : ۱۸
نام محصول : کیف آرایش متوسط
قیمت هر عدد : ۷۵۰ تومان
تعداد : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۹٫۰۰۰ تومان