کد : ۱۷
نام محصول : کیف کوچک
قیمت هر عدد : ۷۵۰ تومان
تعداد : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۹٫۰۰۰ تومان