شانه فلزی پارچه ای

شانه فلزی پارچه ای

 

کد : ۱۳۶
نام محصول : شانه فلزی پارچه ای
قیمت هر عدد : ۱۵۰۰ تومان
تعداد : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۱۸٫۰۰۰ تومان