تل پارچه ای

تل پارچه ای

 

کد : ۱۲۹
نام محصول : تل پارچه ای
قیمت هر عدد : ۱۵۰۰ تومان
تعداد : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۱۸٫۰۰۰ تومان