گردنبند استیل

گردنبند استیل

 

کد : ۱۹۹
نام محصول : گردنبند استیل / در طرح های مختلف
قیمت هر عدد : ۶.۰۰۰ تومان
تعداد : ۱۲ عدد
قیمت بسته ۱۲ تایی : ۷۲.۰۰۰ تومان