کد : ۱۱
نام محصول : تل رنگی نگینی
قیمت هر عدد : ۱۰۰۰ تومان
تعداد : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۱۲٫۰۰۰ تومان