کد : ۵
نام محصول : تل پلاستیکی پاپیونی
قیمت هر عدد : ۱۰۰۰ تومان
تعداد : ۱۲ عدد
قیمت یک بسته : ۱۲٫۰۰۰ تومان