کد : ۸
نام محصول : لاک پاک کن
قیمت هر جفت : ۳۰۰ تومان
تعداد : ۱۰ جفت
قیمت یک بسته : ۳٫۰۰۰ تومان