کد : ۸
نام محصول : لاک پاک کن
قیمت هر جفت : ۳۰۰ تومان
تعداد : ۱۰۰ جفت
قیمت یک بسته : ۳۰٫۰۰۰ تومان